User Tools

Site Tools


5516--c-c-ki-u-n-sao-tr-n-v-trla-gi

Các kiểu nổ sao trên vũ trụ được chia làm ba loại lớn:

- Vụ nổ tân tinh: là vụ nổ nhỏ nhất của vì sao khi nổ phát ra nguồn năng lượng khổng lồ. Các hành tinh gần đó có thể bị nổ tung cùng vì sao này. Sau khi nổ vì sao trở thành sao "lùn" trắng nó một quả cầu nhỏ và rất đặc.

- Vụ nổ siêu tân tinh: super nova Vụ nổ này rất mạnh năng lượng của nó được giả phóng hết.

- Vụ nổ mạnh nhất: hyper nova Vụ nổ này mạnh nhất sau khi nổ để lại sao lùn trắng và sao lùn trắng bắt đầu quay vòng khi đang quay phát ra tia X.

5516--c-c-ki-u-n-sao-tr-n-v-trla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)