User Tools

Site Tools


5510--annabala-gi

Annaba (tiếng Ả Rập: عنابة) là một danh sách thành phố Algérie thuộc tỉnh Annaba đông bắc của Algérie, gần sông Seybouse. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km², dân số theo ước tính năm 2005 là 380.504 người, dân số năm 2008 là 257.359 người. Đây là thành phố lớn thứ 4 Algérie. Thành phố là một trung tâm công nghiệp hàng đầu ở miền đông Algeria.

Dữ liệu khí hậu của Annaba (1976–2005)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 16.3 16.8 18.6 20.5 23.7 27.5 30.5 31.3 28.9 25.9 20.8 17.6 23,2
Trung bình thấp, °C (°F) 6.9 7.0 8.2 9.8 13.0 16.5 19.0 20.0 18.2 14.9 10.9 8.1 12,7
Giáng thủy mm (inch) 98.5
(3.878)
76.6
(3.016)
61.2
(2.409)
64.1
(2.524)
38.3
(1.508)
14.0
(0.551)
3.1
(0.122)
8.2
(0.323)
37.5
(1.476)
64.8
(2.551)
98.4
(3.874)
110.8
(4.362)
675,5
(26,594)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 14.5 12.2 11.4 11.2 8.2 4.2 1.4 2.8 6.9 9.5 14.5 14.6 111,4
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 147 150 188 213 259 311 354 307 252 218 169 108 2.676
Nguồn #1: Tổ chức Khí tượng Thế giới[1]
Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)[2][3]

Bản mẫu:Thành phố Algérie

5510--annabala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)