User Tools

Site Tools


5489--edif-cio-altino-arantesla-gi

23°32′44″N 46°38′2″T / 23,54556°N 46,63389°T / -23.54556; -46.63389

Edifício Altino Arantes
Banespa SP 01.jpg
Thông tin chung
Địa điểm São Paulo, Brasil
Xây dựng
Động thổ 1939
Khởi công 1947
Số tầng 40
Chiều cao
Tính đến mái 160 m (526 ft)
Tính đến ăng ten 161 m (528 ft)

Edifício Altino Arantes là một nhà chọc trời ở São Paulo, Brasil. Hoàn thành năm 1947 với chiều cao 161 m, này là tòa nhà thứ tư cao nhất tại Brasil.

  • Edifício Altino Arantes trên Emporis
5489--edif-cio-altino-arantesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)