User Tools

Site Tools


5417---nh-t-i-trungla-gi

Vị trí tại Đài Trung

Ô Nhật (tiếng Trung: 烏日區; bính âm: Wū rì qū) là một khu (quận) của thành phố Đài Trung, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Quận có diện tích 43,4032 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 69.140 người thuộc 20.885 hộ gia đình; mật độ cư trú đạt 1593 người/km².

5417---nh-t-i-trungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)