User Tools

Site Tools


5410--manglietiala-gi

Manglietia là một chi thực vật thuộc họ Magnoliaceae.

  • Manglietia aromatica, Dandy
  • Manglietia crassifolia - Mỡ lông dày (Vườn quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam)* Manglietia grandis, Hu & Cheng, Trung Quốc
  • Manglietia megaphylla, Hu & Cheng, Trung Quốc
  • Manglietia ovoidea, Hung T. Chang, Trung Quốc
  • Manglietia sapaensis - Mỡ Sapa (Vườn quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam)
  • Manglietia sinica, (Law) B.L.Chen & Noot.
5410--manglietiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)