User Tools

Site Tools


5409--welkenbachla-gi

Welkenbach là một đô thị trong huyện Westerwald bang Rheinland-Pfalz thuộc nước Đức. Đô thị Welkenbach có diện tích km², dân số là người (31/12/2006).

5409--welkenbachla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)