User Tools

Site Tools


5394--kirkkonummila-gi

Kirkkonummi là một đô thị tự quản của Phần Lan. Kirkkonummi có diện tích 366,08 km², dân số 36.266 người với mật độ là 99,07 người/km². Đây là một phần của vùng đô thị Helsinki.

5394--kirkkonummila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)