User Tools

Site Tools


5358--neussla-gi

Neuss là một thành phố trong bang North Rhine-Westphalia, Đức. Thành phố có 158.000 người (năm 2010). Thành phố nằm ở bờ tây sông Rhine đối diện Düsseldorf. Neuss là thành phố lớn hơn trong huyện Rhein-Kreis Neuss và sự thịnh vượng là nhờ nằm trên các tuyến giao cắt thương mại.

5358--neussla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)