User Tools

Site Tools


5330---i-gi-p-i-trungla-gi

Vị trí tại Đài Trung

Đại Giáp (tiếng Trung: 大甲區; bính âm: Dàjiǎ Qū) là một khu (quận) của thành phố Đài Trung, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Đây là một quận ven biển và là khu vực ngoại ô của thành phố. Diện tích của quận là 58,5192 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 đạt 78.197 người thuộc 21.802 hộ gia đình, mật đô dân cư đạt 1336,3 người/km².

,

5330---i-gi-p-i-trungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)