User Tools

Site Tools


5291---ng-s-n-th-y-nguy-nla-gi

Đông Sơn
Địa lý
Dân số (2009)  
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
 Trụ sở UBND Đông Sơn

Đông Sơn là một xã nhỏ nằm gần trung tâm huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Đông Sơn có địa hình bán sơn địa với dãy núi Sơn Đào chạy dài. Đông Sơn một xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp trồng lúa và chăn nuôi là chủ yếu, về giao thông xã có 1,8 km Quốc lộ 10 chạy qua.Xã Đông Sơn gồm hai thôn Thiên Đông và Trúc Sơn.

Xã Đông Sơn hiện đang thu hút nhiều nhà đầu tư mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho toàn xã.

  • Trường mầm non Đông Sơn
  • Trường tiểu học Đông Sơn
  • Trường THCS Đông Sơn
5291---ng-s-n-th-y-nguy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)