User Tools

Site Tools


5262--kim-th-nh-kim-m-nla-gi

Kim Thành trấn (金城鎮, Jīnchéng Chen) là một thị trấn ở góc tây nam đảo Kim Môn. Đây là huyện lỵ của huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan). Thị trấn là thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Hoa Dân quốc từ năm 1949 đến 1956.

5262--kim-th-nh-kim-m-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)