User Tools

Site Tools


5245--an-ho-chla-gi

An Hoạch là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Phường An Hoạch được thành lập tháng 2 năm 2012 trên cơ sở thị trấn Nhồi và được chuyển từ huyện Đông Sơn về thành phố Thanh Hoá[1].

Thị trấn Nhồi được thành lập theo Nghị định của Chính phủ số 40/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ trên cơ sở 184,34 ha diện tích tự nhiên và 4.577 người của xã Đông Hưng và 3 ha diện tích tự nhiên và 478 người của xã Đông Tân. Khi thành lập, thị trấn Nhồi có diện tích: 187,34 ha, dân số 5.055 người (năm 2006)[2].

Địa giới hành chính:

Phường An Hoạch có các phố (khu phố): Nam Sơn, Trung Sơn, Quan Sơn, Tây Sơn, Tân Sơn, Bắc Sơn, Cao Sơn.

Phường An Hoạch có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở.

Phường An Hoạch có kinh tế khá phát triển, với nghề chế tác đá xuất khẩu và các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng.

  • Quốc lộ 47 và đường nối từ quốc lộ 47 (ngã ba Nhồi) đi thị trấn Nông Cống.
  • Các tuyến xe buýt chạy qua: Bờ Hồ - Mục Sơn, Bờ Hồ - Thị trấn Thọ Xuân.
  1. ^ a ă â Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  2. ^ Nghị định số 40/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
5245--an-ho-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)