User Tools

Site Tools


5243--asashio-l-p-t-u-ng-mla-gi

Arashio (SS 565) 1984
Khái quát về lớp tàu
Tên gọi:Asashio
Xưởng đóng tàu:
 • Kawasaki Shipbuilding Corporation
 • Mitsubishi Heavy Industries
 • Bên sử dụng: Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
  Lớp trước:JDS Ōshio (SS-561)
  Lớp sau:Tàu ngầm lớp Uzushio
  Thời gian đóng:1964 - 1969
  Thời gian hoạt động:1966 - 1986
  Dự tính:4
  Hoàn tất:4
  Nghỉ hưu:4
  Đặc điểm khái quát
  Kiểu: Tàu ngầm điện-diesel
  Trọng tải choán nước:
 • 1.676 tấn khi nổi
 • 2.286 tấn khi lặn
 • Độ dài: 88 m
  Sườn ngang: 8,2 m
  Mớn nước: 4,9 m
  Độ sâu: 7,5 m
  Động cơ đẩy:
 • Động cơ điện-diesel
 • 2 trục chân vịt
 • 2.900 BHP (Khi nổi)
 • 6.300 SHP (khi lặn)
 • Tốc độ:
 • 14 knot (26 km/h) khi nổi
 • 18 knot (33 km/h) khi lặn
 • Thủy thủ đoàn
  đầy đủ:
  80
  Vũ trang: 8 ống ngư lôi 533 mm (6 phía trước, 2 phía sau)

  Tàu ngầm lớp Asashio (tiếng Nhật: あさしお) là loại tàu ngầm điện-diesel phát triển từ chiếc JDS Ōshio (SS-561). Chiếc Ōshio vốn được đóng để xem xét thiết kế hơn là để sử dụng. Lớp tàu ngầm này là loại tàu ngầm đầu tiên do Nhật Bản đóng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bốn chiếc đã được đóng từ năm 1964 đến năm 1969. Cùng với các chiếc tàu ngầm lớp Uzushio được đóng sau đó đã hình thành cơ sở của hạm đội tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Các tàu ngầm này dần được đưa ra khỏi biên chế những năm 1980 khi chúng bắt đầu được thay thế bằng các tàu ngầm lớp Yūshio hiện đại hơn.

  • All the World's Fighting Ships 1947—1995 — Conway Maritime Press, 1996. ISBN 1-55750-132-7
  5243--asashio-l-p-t-u-ng-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)