User Tools

Site Tools


5237--t-xla-gi

Tề Xá (chữ Hán: 齊舍; cai trị: 613 TCN[1]), tên thật là Khương Xá (姜舍), là vị vua thứ 20 của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là con trai của Tề Chiêu công – vua thứ 19 nước Tề. Mẹ ông là bà Thúc cơ.

Tháng 5 năm 613 TCN, Tề Chiêu công mất. Khương Xá lên nối ngôi. Nhưng ông chỉ làm vua được 4 tháng. Tháng 9 cùng năm, người chú là Khương Thương Nhân giết hại ông để đoạt ngôi vua, tức là Tề Ý công.

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Tề Thái công thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 3, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh
  1. ^ Sử ký, Tề Thái công thế gia; Xuân Thu tam truyện, tập 3, tr 88
5237--t-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)