User Tools

Site Tools


5225--pratovecchiola-gi

Pratovecchio là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Arezzo trong vùng Toscana. Pratovecchio có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Pratovecchio giáp với các đô thị:

5225--pratovecchiola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)