User Tools

Site Tools


5210--v-n-hla-gi

Vạn Hà là thị trấn huyện lị của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Vạn Hà có diện tích 5,45 km²[1]. Năm 2000, thị trấn Vạn Hà có số dân 6.321 người[1].

Thị trấn Vạn Hà nằm ở trung tâm của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạn (bờ bắc) của sông Chu.

Thị trấn Vạn Hà được thành lập năm 2000 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thiệu Hưng[1].

Thị trấn Vạn Hà nằm dọc theo quốc lộ 45, điểm nối giữa các thị trấn Vĩnh Lộc, Quán Lào ở phía bắc với thị trấn Rừng Thông và với thành phố Thanh Hóa ở phía nam.

  1. ^ a ă â b Nghị định số 63/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5210--v-n-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)