User Tools

Site Tools


5187--agra-varesela-gi

Agra là một đô thị ở tỉnh Varese, vùng Lombardia thuộc miền nam Italia. Agra có diện tích 3 km2, dân số 370 người. Đô thị này nằm ở độ cao 650 m trên mực nước biển.

5187--agra-varesela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)