User Tools

Site Tools


5084--h-a-m-ch-ng-h-ala-gi

Vị trí tại Chương Hóa

Hòa Mỹ (tiếng Trung: 和美鎮; bính âm: Héměi Zhèn) là một trấn của huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Trấn nằm ở phía bắc của huyện và ở vị trí gần với thành phố Chương Hóa. Tổng diện tích của trấn là 39,1224 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 90.056 người thuộc 24.471 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 2301,9 người/km².

5084--h-a-m-ch-ng-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)