User Tools

Site Tools


4927--l-c-b-nla-gi

Lộc Bổn là một xã ở phía bắc của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam.[1]

Các địa danh ở Lộc Bổn có: Chợ Nông, Cầu Nông, Ga Nông. Mặc dù vậy, nhưng người dân vẫn thường quen gọi với cái tên Chợ Nong, Cầu Nong, Ga Nong.

Xã Lộc Bổn có 05 thôn gồm: Hòa Vang, Bình An, Thuận Hóa, Hòa Mỹ và Bến Ván.

Có đường quốc lộ 1A và đường sắc bắc nam chạy qua. Có con sông Nong chảy qua, hằng năm cứ mỗi độ xuân về nhân xã Lộc Bổn tổ chức hội đua ghe truyền thống. Biển số xe của Huyện Phú Lộc 75K1-XXX.XX

Lực lượng lao động ở làng An Nong (Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) hiện giờ đều là người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Trong tổng số trên 12.000 dân của toàn xã, hiện có khoảng 3.000 lao động đi làm ăn xa, trong đó hơn 2/3 sang Lào[cần dẫn nguồn].

  1. ^ “Thông tin xã Lộc Bổn trên Trang tin huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế”. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
  3. ^ Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006.
  4. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
4927--l-c-b-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)