User Tools

Site Tools


4916--chi-b-c-hla-gi

Chi Bạc hà (danh pháp: Mentha) là một chi cây có hoa trong họ Lamiaceae (họ Bạc hà).[2] Các loài không rõ ràng khác biệt và ước tính số lượng các loài khác nhau 13-18[3]. Việc lai giữa một số loài diễn ra tự nhiên. Chi này phân bố ở khắp châu Âu, châu Phi, châu Á, Australia, và Bắc Mỹ.

Các loài sau đây đã được công nhận:

Chi Bạc hà có nhiều loài lai. Một số loài lai được liệt kê sau đây:

 • Mentha × dalmatica (M. arvensis × M. longifolia)
 • Mentha × dumetorum (M. aquatica × M. longifolia)
 • Mentha × gracilis (syn. Mentha x gentilis L.; syn. Mentha cardiaca (S.F. Gray) Bak.), cho tinh dầu với tên thương phẩm là "Scotch spearmint oil", thành phần chính là carvon (> 50 %)
 • Mentha × maximilianea (M. aquatica × M. suaveolens)
 • Mentha × piperita
 • Mentha × rotundifolia (M. longifolia × M. suaveolens)
 • Mentha × smithiana (M. aquatica × M. arvensis × M. spicata)
 • Mentha × verticillata (M. aquatica × M. arvensis)
 • Mentha × villosa (M. spicata × M. suaveolens), còn gọi là Mentha nemorosa.
 • Mentha × villosonervata (M. longifolia × M. spicata)
 1. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. ^ Raymond M. Harley, Sandy Atkins, Andrey L. Budantsev, Philip D. Cantino, Barry J. Conn, Renée J. Grayer, Madeline M. Harley, Rogier P.J. de Kok, Tatyana V. Krestovskaja, Ramón Morales, Alan J. Paton, and P. Olof Ryding. 2004. "Labiatae" pages 167-275. In: Klaus Kubitzki (editor) and Joachim W. Kadereit (volume editor). The Families and Genera of Vascular Plants volume VII. Springer-Verlag: Berlin; Heidelberg, Germany. ISBN 978-3-540-40593-1
 3. ^ Jiranan Bunsawat, Natalina E. Elliott, Kate L. Hertweck, Elizabeth Sproles and Lawrence A. Alice. 2004. "Phylogenetics of Mentha (Lamiaceae): Evidence from Chloroplast DNA Sequences". Systematic Botany 29(4):959-964.
 4. ^ USDA GRIN: Mentha cordifolia Opiz ex Fresen.
 5. ^ a ă Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (2004). Hà Nội: Nhà xuất bản Y học. tr. 598. 
 6. ^ “GRIN Taxonomy for Plants - Mentha crispa L.”. Germplasm Resources Information Network. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2013. 
 7. ^ “GRIN Taxonomy for Plants - Mentha spicata L. subsp. condensata (Briq.) Greuter & Burdet”. Germplasm Resources Information Network. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2013. 

Phương tiện liên quan tới Mentha tại Wikimedia Commons

4916--chi-b-c-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)