User Tools

Site Tools


4909--alessanola-gi

Alessano là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecce trong vùng Apulia. Alessano có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Alessano giáp với các đô thị:

4909--alessanola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)