User Tools

Site Tools


4905--forte-dei-marmila-gi

Forte dei Marmi là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lucca trong vùng Toscana. Forte dei Marmi có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Forte dei Marmi giáp với các đô thị:

4905--forte-dei-marmila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)