User Tools

Site Tools


4886--borgo-a-mozzanola-gi

Borgo a Mozzano là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lucca trong vùng Toscana. Borgo a Mozzano có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Borgo a Mozzano giáp với các đô thị:

4886--borgo-a-mozzanola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)