User Tools

Site Tools


4885--silvila-gi

Silvi là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Silvi Marina có diện tích 20,6 km2, dân số theo ước tính 31 tháng 12 năm 2006 của Viện thống kê quốc gia Ý là 15.247 người. Các đơn vị dân cư: Pianacce, San Silvestre, Santo Stefano, Silvi Paese, Silvi Marina. Đô thị Silvi Marina giáp với các đô thị:

  1. ^ 2 mét trên mực nước biển là độ cao của casa comunale (tòa thị chính) theo comuni-italiani.it. Khu vực Silvi Marina có độ cao 5 m và Silvi Paese cao 240 m. Đô cao tối thiểu của toàn khu vực là mực nước biển, độ cao tối đa là 286 m.
  2. ^ Số liệu theo Istat.
4885--silvila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)