User Tools

Site Tools


4875---i-h-c-versaillesla-gi

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Khẩu hiệu La dynamique du savoir et de l'innovation
Thông tin chung
Loại hình công lập
Thành lập 1991
Thành viên Université Paris-Saclay
Hiệu trưởng danh dự Alain Bui[1]
Sinh viên 20.000[2]
Thông tin khác
Vị trí Versailles, Pháp
Website http://www.uvsq.fr/

Đại học Versailles là một trường đại học công lập Pháp được thành lập năm 1991 và nằm ở Versailles[3].

4875---i-h-c-versaillesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)