User Tools

Site Tools


4869--natri-tetrafloboratla-gi

Natri tetrafloborat, còn gọi là natri boflorua, là hợp chất hóa học có công thức NaBF4. Nó tạo nên tinh thể hình thoi không màu tan được trong nước, tan tốt trong nước (108 g/100 ml) nhưng kém hơn trong các dung môi hữu cơ.[1]

Nó là một nguồn anion tetrafloborat. Nó dùng trong hóa hữu cơ cho các phản ứng flo hóa cũng như làm xúc tác, và điều chế một lượng nhỏ bo triflorua dùng trong phòng thí nghiệm.

Natri tetrafloborat được dùng trong vài chất chảy trong việc hàn.

Natri tetrafloborat có thể được điều chế từ phản ứng trung hòa axit tetrafloboric với natri cacbonat hay natri hiđroxit.[2]

Na2O + 2 HBF4 → 2 NaBF4 + H2O
NaOH + HBF4 → NaBF4 + H2O
Na2CO3 + 2 HBF4 → 2 NaBF4 + H2O + CO2

Natri tetrafloborat có thể dùng để điều chế nitrosoni tetrafloborat, một loại thuốc nổ, khi phản ứng với nitơ(III) oxit.[3]

Khi đun nóng, natri tetrafloborat phân hủy thành natri florua và bo triflorua.[4]

Natri tetrafloborat có thể dùng cho quá trình tổng hợp dung dich ion (muối ở trạng thái lỏng), nơi các ion tetrafloborat đóng vai trò như anion của các sản phẩm.

4869--natri-tetrafloboratla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)