User Tools

Site Tools


4860--di-n-l-ila-gi

Diễn Lợi là một xã vùng trung du thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Vị trí địa lý của xã Diễn Lợi phía Nam giáp xã Diễn Phú; phía Tây giáp núi Động Thờ và đằng sau núi là xã Vĩnh Thành thuộc huyện Yên Thành; phía Bắc giáp xã Diễn Thắng, Diễn Cát và phía Đông giáp xã Diễn Thọ. Địa bàn xã nằm trong một vòng cung bao quanh là dãy núi, phía dưới là cánh đồng bằng phẳng.

Cư dân xã tập trung ở các làng Cầu (còn gọi là làng Vung), Kẻ Vin (Cửa Vin), Quang Trạch, Phú Lạc, Xuân Sơn. (làng Phú lạc nằm dưới đồng rộc sâu, sông 22 bây giờ trận mưa lụt năm 1978 ngập băng hết toàn bộ làng, và sau đó được di dân lên một nữa làng lên Xuân Sơn còn 1 nữa làng lên Quang Trạch, bây giờ gọi là Quang Phú).

Làng Xuân sơn trước đây là một làng cổ, đầu làng và cuối làng có 2 cổng ngăn, bây giờ gọi là cổng Làng, cổng chào. Cổng đầu làng được đặt tai khu vực nhà ông Xuân nguyên, ông Hoan Tài, Ông Minh Ngọc. Cổng cuối làng được đặt tai mái Bàu khu vực nhà ông Hùng Hoạt vì thời điểm đó Làng Bình sơn xã Diễn Phú bây giờ đang thuộc Xã Diễn lợi.

Kinh tế xã Diễn Lợi thuần nông. Kinh tế phát triển mạnh ở thôn vin do xuất khẩu lao động nhiều.chăn nuôi và trồng trọt phát triển ở vùng xuân sơn và quang phú.hiện nay,toàn xã đã có nhiều hộ gia đình dùng đất ruộng để quy mô thành chuồng trại,ao hồ.ví dụ như:anh hoàng đề,xóm4,đã có quy mô trồng mít thái kết hợp chăn thả và đào ao nuôi cá,mô hình đem lại kết quả cao,mỗi năm thu nhập bình quân 500triệu đồng. Bên cạnh đó doanh nghiệp tư nhân được phát triển mạnh như:xăng dầu tú tương(xóm3),bệnh viện tư (bà trầm xóm3),vật liệu xây dựng thìn trụ (xóm 2),...hiện nay,do có sự quan tâm của đảng và chính quyền nhà nước,các hộ gia đình gặp khó khăn đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để có vốn làm ăn trên đất nhà.

4860--di-n-l-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)