User Tools

Site Tools


4828--torralbala-gi

Torralba là một đô thị (comune) ở tỉnh Sassari, vùng Sardinia của Ý. Đô thị Torralba có diện tích km², dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2005 là người. Torralba có diện tích km², dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Torralba giáp với các đô thị:

4828--torralbala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)