User Tools

Site Tools


4821--c-c-vi-n-th-m-qu-c-giala-gi

Trung tâm Viễn thám Quốc gia, có văn liệu gọi là Cục Viễn thám Quốc gia, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân. Chức năng nhiệm vụ của Cục được quy định tại Quyết định số 990/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [2].

Trung tâm có tên tiếng Anh là National Remote Sensing Center, viết tắt là NRSC. Trụ sở Trung tâm đặt tại Số 108 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội [2].

Sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ địa tin học để phục vụ công tác điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên và môi trường, bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác tài nguyên, các hiện tượng môi trường, các hiện tượng khí tượng, thủy văn, thiên tai và tai biến địa chất;

Quản lý, vận hành trạm thu nhận và xử lý ảnh vệ tinh; thu nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý và cung cấp các dữ liệu thông tin ảnh viễn thám;

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám và địa tin học, phục vụ quy hoạch và quản lý nhà nước về lãnh thổ, biển và hải đảo;

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai bằng công nghệ viễn thám và địa tin học, phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế của các ngành và các địa phương;

Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin địa lý (GIS) và công nghệ định vị vệ tinh (GPS) trong công tác đo đạc, thu thập,phân tích, xử lý các dữ liệu thông tin không gian, phục vụ công tác giám sát tài nguyên và môi trường;

Ứng dụng công nghệ địa tin học trong việc xây dựng các hệ quy chiếu, hệ tọa độ không gian, hệ thống tham chiếu trọng lực và độ cao;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và địa tin học trong việc thành lập Atlas, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch đất đai và các loại bản đồ chuyên đề khác của Bộ;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ LiDAR (quét laser) để thành lập bản đồ không gian (3D) phục vụ quản lý đô thị, các công trình dân sự và giám sát, cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt;

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giám sát các sự cố thiên tai;

Thực hiện hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám;

Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về lĩnh vực viễn thám và địa tin học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

Thực hiện dịch vụ sản xuất, cung cấp các sản phẩm viễn thám và địa tin học;

Tư vấn, chuyển giao và đào tạo công nghệ viễn thám, công nghệ GIS, công nghệ địa tin học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Theo trang web Chuyên trang 35 năm xây dựng và phát triển Cục Viễn thám Quốc gia thì Cục Viễn thám Quốc gia được thành lập năm 1980. Ngày 15/12/2015 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển Cục Viễn thám Quốc gia và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì [1].

4821--c-c-vi-n-th-m-qu-c-giala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)