User Tools

Site Tools


4819--liebenscheidla-gi

Liebenscheid là một đô thị trong huyện Westerwald bang Rheinland-Pfalz thuộc nước Đức. Đô thị Liebenscheid có diện tích km², dân số là người (31/12/2006).

4819--liebenscheidla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)