User Tools

Site Tools


4783--th-ng-ti-u-mi-u-l-tla-gi

Vị trí tại Miêu Lật

Thông Tiêu (tiếng Trung: 通霄鎮; bính âm: Tōngxiāo Zhèn) là một trấn của huyện Miêu Lật, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Trấn nằm ở ven biển và có địa hình cao dần về phía đông. Tổng diện tích của Thông Tiêu là 107,7680 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 37.687 người thuộc 11.396 hộ gia đình, mật độ cư trú đạt 349,7 người/km².

4783--th-ng-ti-u-mi-u-l-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)