User Tools

Site Tools


4735--edif-cio-copanla-gi

23°32′47″N 46°38′39″T / 23,54639°N 46,64417°T / -23.54639; -46.64417

Edifício Copan
Copan ST.jpg
Thông tin chung
Địa điểm São Paulo, Brasil
Xây dựng
Động thổ 1951
Khởi công 1966
Số tầng 38
Chiều cao
Tính đến mái 138 m (455 ft)
Tính đến ăng ten 140 m (460 ft)

Edifício Copan là một nhà chọc trời ở São Paulo, Brasil. Hoàn thành năm 1966 với chiều cao 140 m. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Oscar Niemeyer.

  • Edifício Copan trên Emporis
4735--edif-cio-copanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)