User Tools

Site Tools


4721--conala-gi

Cona có thể đề cập đến:

  • Cona (huyện), một huyện của địa khu Sơn Nam (Lhoka), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
  • Cona, Venezia, một đô thị ở tỉnh Venezia trong vùng Veneto, Ý.
  • Çona, Osmaniye, một làng thuộc huyện Osmaniye, tỉnh Osmaniye, Thổ Nhĩ Kỳ.
4721--conala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)