User Tools

Site Tools


4595--barletta-andria-trani-t-nhla-gi

Bản mẫu:Infobox Province Tỉnh Barletta-Andria-Trani là một tỉnh của Ý trong vùng Apulia, tỉnh này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 năm 2009. Tỉnh được lập từ 10 đô thị (comuni) trước đây thuộc các tỉnh Bari và Foggia và lấy tên từ các thành phố có vai trò là trung tâm hành chính của tỉnh mới. Dân số tỉnh là 383.018 tại thời điểm điều tra dân số năm 2001.

Các đô thị ở Barletta-Andria-Trani[sửa | sửa mã nguồn]

Dân số theo điều tra năm 2001

Bản mẫu:Apulia

4595--barletta-andria-trani-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)