User Tools

Site Tools


4587--loznicala-gi

Loznica (tiếng Serbia: Лозница) là một thành phố và khu tự quản ở phía tây Serbia. Thành phố nằm ở hữu ngạn sông Drina. Thành phố Loznica có diện tích km2, dân số là 19.57 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2011) còn dân số cả khu tự quản là 84 925 người. Trong thời kỳ La Mã, nơi này được gọi là Ad Drinum. Đây là thủ phủ hành chính của quận Mačva. Tháng 1 năm 2008, theo luật của Serbia, Loznica được công nhận là thành phố.

Dữ liệu khí hậu của Loznica (1981–2010, cực độ 1961–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 21.6 25.6 30.2 32.0 36.0 37.3 42.3 40.3 37.6 31.1 29.1 26.4 42,3
Trung bình cao °C (°F) 5.1 7.6 12.8 17.9 23.3 26.0 28.3 28.4 23.9 18.8 11.6 6.2 17,5
Trung bình ngày, °C (°F) 0.8 2.4 6.9 11.8 17.0 20.0 21.8 21.4 16.8 11.9 6.3 2.2 11,6
Trung bình thấp, °C (°F) −2.3 −1.5 2.1 6.5 11.2 14.4 15.9 15.6 11.7 7.3 2.7 −0.9 6,9
Thấp kỉ lục, °C (°F) −25.4 −20 −15.5 −5.4 −0.7 4.1 7.7 5.0 −0.1 −4.6 −13.4 −17.6 −25,4
Giáng thủy mm (inch) 59.3
(2.335)
46.0
(1.811)
65.7
(2.587)
62.8
(2.472)
78.2
(3.079)
108.5
(4.272)
85.2
(3.354)
75.2
(2.961)
69.5
(2.736)
73.5
(2.894)
74.4
(2.929)
69.6
(2.74)
868,0
(34,173)
% độ ẩm 83 78 71 69 69 71 69 71 76 80 82 84 75
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 13 12 13 13 13 14 10 9 10 11 13 15 147
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 60.0 90.3 140.2 176.0 231.7 247.8 292.5 273.5 197.2 143.1 82.7 51.5 1.986,4
Nguồn: Republic Hydrometeorological Service of Serbia[3]

4587--loznicala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)