User Tools

Site Tools


4577--ph-c-xu-nla-gi

Phúc Xuân là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 18,92 km², dân số năm 1999 là 4364 người,[1] mật độ dân số đạt 231 người/km².

Đây là xã ở phía tây bắc của thành phố Thái Nguyên. Xã nằm ven tỉnh lộ 253 từ trung tâm thành phố đến thị trấn Đại Từ. Xã tiếp giáp với Hồ Núi Cốc ở phía tây nam và cách không xa khu du lịch trên hồ. Xã Phúc Xuân giáp với xã Cù Vân và An Khánh của huyện Đại Từ ở phía bắc. Xã Phúc Hà, Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên về phía đông. Xã Phúc Trìu giáp với ranh giới phía đông và nam của xã. Phía tây Phúc Xuân là xã Tân Thái thuộc huyện Đại Từ và đối diện với Phúc Xuân qua Hồ Núi Cốc là xã Phúc Tân thuộc huyện Phổ Yên. Ngoài ra, một số hòn đảo trên Hồ Núi Cốc cũng thuộc địa giới hành chính của xã.

Phúc Xuân hiện cũng đang được đầu tư một số công trình cho Festival Trà Quốc tế được tổ chức vào cuối năm 2011 tại Thái Nguyên.[3], như khu vực dự án xây dựng sân khấu diễn ra lễ khai mạc.[4]

4577--ph-c-xu-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)