User Tools

Site Tools


4569--pachinola-gi

Piazza Regina Margherita, Marzamemi

Pachino là một đô thị (comune) ở tỉnh Siracusa, vùng Sicilia của Ý. Đô thị Pachino có diện tích 50,47 km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2004 là 21.508 người. Các đơn vị dân cư: Pachino giáp với các đô thị:

4569--pachinola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)