User Tools

Site Tools


4562--qu-c-k-campuchiala-gi

Campuchia
Flag of Cambodia.svg
Tên tiếng Khmer: ទង់ជាតិកម្ពុជា
(Quốc kỳ Campuchia)
Sử dụng Quốc kỳ và cờ hiệu Angkor Wat
Tỉ lệ 2:3
Ngày ra đời 1993 (trước đây được sử dụng giai đoạn 1948-1970)
Thiết kế Ba sọc ngang màu xanh biển, đỏ với hình Angkor Wat ở giữa.

Quốc kỳ Campuchia (tiếng Khmer: ទង់ជាតិកម្ពុជា) được chọn lại vào năm 1993, sau cuộc tổng tuyển cử đưa quốc gia này trở lại thời kỳ quân chủ. Quốc kỳ của Vương quốc Campuchia. Quốc kỳ có hình Angkor Wat.

Quốc kỳ Campuchia gồm có ba sọc ngang màu xanh biển, đỏ và hình Angkor Wat màu trắng ở chính giữa. Hình Angkor Wat là biểu tượng cho sự thanh liêm, công lý của nhân dân và là di sản văn hóa của Campuchia và đồng thời tượng trưng cho Phật giáo Nam truyền - tôn giáo chính tại Campuchia. Màu xanh là biểu tượng của sự tự do, đoàn kết, tình nghĩa anh em đồng thời tượng trưng cho nhà vua. Màu đỏ là biểu thị lòng can đảm của cả nhân dân Campuchia.

4562--qu-c-k-campuchiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)