User Tools

Site Tools


4553--mirila-gi

Miri là thành phố ở bang Sarawak, Malaysia. Thành phố Miri có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 2010 là 280.518 người. Đây là thành phố đông dân thứ 18 Malaysia theo dân số.

Dữ liệu khí hậu của Miri (1971–2000)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 29.9 30.2 30.9 31.3 31.6 31.5 31.2 31.3 31.0 30.7 30.5 30.3 30,9
Trung bình thấp, °C (°F) 23.1 23.2 23.5 23.8 23.9 23.6 23.3 23.4 23.4 23.4 23.3 23.3 23,4
Lượng mưa, mm (inch) 240.5
(9.469)
160.5
(6.319)
134.4
(5.291)
177.9
(7.004)
193.7
(7.626)
204.9
(8.067)
179.4
(7.063)
210.9
(8.303)
249.5
(9.823)
317.2
(12.488)
295.5
(11.634)
349.2
(13.748)
2.713,6
(106,835)
Số ngày mưa TB (≥ 1.0 mm) 14 10 9 12 13 12 11 12 14 17 17 18 159
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 170.3 172.1 201.8 216.5 220.0 205.6 213.3 202.3 184.6 184.4 189.0 185.4 2.345,3
Nguồn #1: Tổ chức Khí tượng Thế giới[1]
Nguồn #2: NOAA (nắng, 1961–1990)[2]
4553--mirila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)