User Tools

Site Tools


4529--h-i-ninh-qu-ng-ninh-huy-nla-gi

Hải Ninh là một xã của huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã duyên hải.

Dân số là 4915 người với số hộ 1262 (2013)

Mật độ dân số là 125 người/km² (2013)

Xã gồm các thôn: Tân Định, Hiển Trung, Xuân Hải, Cừa Thôn, Tân Hải

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh 2013)

Xã Hải Ninh nằm phía Đông huyện Quảng Ninh, cách trung tâm huyện lỵ 10 km về phía nam.

Xã Hải Ninh được thành lập ngày 3/3/1983 trên cơ sở chia tách từ xã Gia Ninh (cũ) thành 2 xã Gia Ninh và Hải Ninh theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam

Kinh tế chủ yếu là ngư nghiệp, nông nghiệp.

4529--h-i-ninh-qu-ng-ninh-huy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)