User Tools

Site Tools


4466--palazzolo-acreidela-gi

Palazzolo Acreide là một đô thị (comune) ở tỉnh Siracusa, vùng Sicilia của Ý. Đô thị Palazzolo Acreide có diện tích 86,34 km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2009 là 9086 người. Các đơn vị dân cư: Palazzolo Acreide giáp với các đô thị: Thị xã có cự ly 43 km so với Siracusa ở dãy núi Hyblea.

4466--palazzolo-acreidela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)