User Tools

Site Tools


4464--sandakanla-gi

Sandakan là thành phố ở bang Sabah, Malaysia. Thành phố Sandakan có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 2010 là 501.195 người. Đây là thành phố đông dân thứ 12 Malaysia theo dân số.

Dữ liệu khí hậu của Sandakan
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 29.2 29.5 30.5 31.6 32.5 32.2 32.2 32.3 31.5 31.6 30.7 29.8 31,1
Trung bình ngày, °C (°F) 26.2 26.4 27.0 27.6 27.7 27.3 27.1 27.2 27.0 26.9 26.8 26.5 27,0
Trung bình thấp, °C (°F) 23.3 23.3 23.5 23.7 23.7 23.4 22.1 23.1 22.6 23.2 23.3 23.4 23,2
Giáng thủy mm (inch) 436.8
(17.197)
267.6
(10.535)
157.8
(6.213)
107.3
(4.224)
137.6
(5.417)
200.3
(7.886)
194.7
(7.665)
212.6
(8.37)
236.9
(9.327)
252.5
(9.941)
344.2
(13.551)
461.8
(18.181)
3.010,1
(118,508)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) 18 12 10 7 9 12 12 13 13 15 18 19 158
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 155.6 160.9 217.5 247.0 248.9 206.9 220.9 221.5 194.9 190.7 174.5 159.9 2.399,2
Nguồn: NOAA[1]
4464--sandakanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)