User Tools

Site Tools


4400--ho-ng-t-n-ch-linhla-gi

Hoàng Tân là phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Phường Hoàng Tân phía bắc giáp Phường Bến Tắm, nam giáp xã Văn Đức, đông giáp xã Hoàng Tiến, tây giáp Phường Cộng Hòa và xã Lê Lợi.

Do vị trí địa lý của phường có đường quốc lộ 18 chạy qua, nên những năm gần đây tốc độ đô thị hóa của Phường khá cao[cần dẫn nguồn], đặc biệt là khu vực ven quốc lộ 18.

4400--ho-ng-t-n-ch-linhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)