User Tools

Site Tools


4399--l-vla-gi

Lý Vệ (李卫, 1687-1738); tên tự là Hựu Giới (又玠); hiệu là Mẫn Đạt (敏达) là một triều thần phục vụ dưới triều vua Ung Chính nhà Thanh (1722-1735). Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các cải cách của Ung Chính và từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong triều đình nhà Mãn Thanh.

Lý Vệ quê ở Đồng Sơn, Giang Nam (nay là Từ Châu, Giang Tô). Ông mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Lý Vệ là một người mù chữ hoàn toàn, nhưng ông biết võ thuật. Vào năm 1719, ông được tuyển vào bộ Hộ làm chức kế toán. Sau khi Ung Chính lên ngôi Hoàng đế, Lý Vệ được bổ nhiệm làm Tổng đốc ở Chiết Giang, tại đây ông đã thực thi chính sách "trả binh lính về với ruộng đất". Năm 1729, một cuộc biến loạn của những phần tử trung thành với cựu triều nhà Minh bùng nổ ở Nam Kinh và Lý Vệ nhanh chóng dẹp tan cuộc nổi dậy này. Năm 1732, Lý Vệ được phong làm Tổng đốc Trực Lệ. Cùng với Đường Văn Kính và Ngạc Nhĩ Thái, Lý Vệ là một trong những triều thần được vua Ung Chính tin tưởng nhất. Vào tháng 9 năm 1738, trong một viếng thăm lăng mộ Hoàng gia ở núi Tần Lĩnh cùng với vua Càn Long, Lý Vệ nhiễm bệnh viêm phổi và từ trần lúc 52 tuổi. Đích thân Hoàng đế mặc niệm ông.

Cuộc đời của Lý Vệ đã được đưa vào một số phim truyền hình của Trung Quốc và Hồng Kông, tỉ như các phim Ung Chính Hoàng đế, Lý Vệ làm quanLý Vệ từ quan.

4399--l-vla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)