User Tools

Site Tools


4393--ampang-jayala-gi

Ampang Jaya, tên thông dụng là Ampang, là thành phố ở bang Selangor, Malaysia. Thành phố Ampang Jaya có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 2010 là 804.901 người. Đây là thành phố đông dân thứ 5 Malaysia theo dân số sau Subang Jaya, Kuala Lumpur, Klang và Johor Bahru. Ampang Jaya là một ngoại ô của Kuala Lumpur, nó giáp một quận ở trong Kuala Lumpur cũng có tên là Ampang. Ampang thường được gọi là Phố Hàn Quốc do có một cộng đồng lớn người Hàn Quốc sinh sống ở đây.

4393--ampang-jayala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)