User Tools

Site Tools


4350--t-ng-th-ng-uzbekistanla-gi

Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan
O'zbekiston Respublikasining Prezidenti
Emblem of Uzbekistan.svg

Quốc huy Uzbekistan

Bổ nhiệm bởi Phổ thông đầu phiếu
Nhiệm kỳ 7 năm
Người đầu tiên giữ chức Islam Karimov
Thành lập 24 tháng 3 năm 1990 (Tổng thống CHXHCN Xô viết Uzbekistan)
1 tháng 9 năm 1991 (Tổng thống Uzbekistan)
Dinh thự Oqsaroy, Tashkent
Website www.press-service.uz

Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan (tiếng Uzbek: Ўзбекистон Республикасининг Президенти, phiên âm O'zbekiston Respublikasining Prezidenti) là nguyên thủ quốc gia và là người nắm quyền hành pháp ở Cộng hòa Uzbekistan. Chức vụ Tổng thống được tạo lập năm 1991, thay thế Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan, tồn tại từ năm 1925. Chức vụ tổng thống được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 7 năm, bởi các công dân Uzbekistan trên 18 tuổi.[1]

Islam Karimov là tổng thống duy nhất của Uzbekistan kể từ khi chức vụ này được thiết lập, có ba lần thắng cử liên tiếp mà theo nhiều người cho rằng là gian lận. Lần bầu cử thứ ba mang nhiều tranh cãi nhất là do ông đã được bầu hai lần, và theo hiến pháp hiện hành thì chỉ tối đa là hai nhiệm kỳ. Ông đưa ra lời giải thích rằng nhiệm kỳ đầu của ông kéo dài năm năm và đó là theo hiến pháp cũ nên không tính vào giới hạn mới. Ông qua đời khi đang đương chức đầu tháng 9 năm 2016, và được thay thế bởi quyền tổng thống Nigmatilla Yuldashev.

Cột đầu tiên chỉ số cá nhân giữ chức vị tổng thống, cột thứ hai chỉ nhiệm kỳ.

4350--t-ng-th-ng-uzbekistanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)