User Tools

Site Tools


4333--langedijkla-gi

Langedijk là một đô thị của Hà Lan. Langedijk thuộc tỉnh Noord-Holland ở nửa phía bắc Hà Lan. Langedijk có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

4333--langedijkla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)