User Tools

Site Tools


4236--zrenjaninla-gi

Zrenjanin (tiếng Serbia:) là một thành phố và khu tự quản ở phía đông tỉnh Serbia Vojvodina. Thành phố Zrenjanin có diện tích km2, dân số là 79.773 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số khu tự quản là 132.051 người. Đây là thủ phủ hành chính của quận Trung Banat.

Dữ liệu khí hậu của Zrenjanin (1981–2010, cực độ 1961–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 17.7 22.5 28.6 30.1 35.2 38.0 42.9 38.8 37.7 30.0 23.9 20.5 42,9
Trung bình cao °C (°F) 3.6 6.2 12.2 18.0 23.5 26.3 28.6 28.8 23.8 18.0 10.4 4.9 17,0
Trung bình ngày, °C (°F) 0.1 1.6 6.4 12.0 17.4 20.3 22.2 21.8 17.1 11.9 6.0 1.4 11,5
Trung bình thấp, °C (°F) −2.9 −2.1 1.8 6.5 11.4 14.4 15.8 15.6 11.7 7.1 2.5 −1.6 6,7
Thấp kỉ lục, °C (°F) −27.3 −21.9 −17.6 −6.7 −0.5 2.0 5.4 5.4 −3 −8.6 −13.2 −23.1 −27,3
Giáng thủy mm (inch) 35.9
(1.413)
30.0
(1.181)
37.2
(1.465)
43.2
(1.701)
55.4
(2.181)
88.8
(3.496)
60.0
(2.362)
45.4
(1.787)
50.2
(1.976)
43.9
(1.728)
47.8
(1.882)
45.3
(1.783)
583,2
(22,961)
% độ ẩm 85 78 70 66 65 67 66 66 71 74 81 86 73
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 12 10 10 11 12 12 9 8 10 8 11 13 127
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 67.4 101.7 152.6 189.4 240.7 262.1 291.5 278.0 205.7 161.8 92.5 58.3 2.101,4
Nguồn: Republic Hydrometeorological Service of Serbia[3]

4236--zrenjaninla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)