User Tools

Site Tools


4235--pinerolola-gi

Pinerolo là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Torino trong vùng Piemonte. Pinerolo có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là 35.143 người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Pinerolo giáp với các đô thị:

4235--pinerolola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)