User Tools

Site Tools


4140--el-torola-gi

El Toro là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị El Toro có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị El Toro nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

4140--el-torola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)